Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Ako funguje liečba laserom

Napísal dňa 21. apríl 2014

Liečba laserom alebo takzvaná lasero terapia patrí do oblasti medicíny, ktorá používa na liečbu ochorení svetlo so špecifickými vlastnosťami ako sú vlnová dĺžka, farba, intenzita, modulácia, čas atď.

Svetlo sú fotóny či elektromagnetické vlny, a preto sa tento proces nazýva aj fototerapia. Jedine laserové svetlo má vlastnosti koherencie, polarizácie a monochromatickosti. Laser má najvyšší biostimulačný efekt na ľudské bunky pri najnižšej intenzite.

Veľa ľudí má červené krvinky (erytrocyty) pospájané. Tento stav sa nazýva zhlukovanie, stĺpčekovanie, retiazkovanie atď. Toto,  ako aj nízka elasticita ciev a erytrocytov, je príčinou sťaženého prietoku krvi v najtenších kapilárach. Srdce musí vynaložiť väčší výkon, aby malo telo dostatok kyslíka. Pokiaľ to srdce nezvláda, cievy v neokysličených oblastiach sa rozširujú. Môže to spôsobiť nedostatočné okysličenie a bolesti v oblastiach s nedostatkom kyslíka. V takýchto prípadoch môže dôjsť k stupňovaniu ochorení ako mozgová hypoxia, problémy s krvnou cirkuláciou, srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, ischemické choroby srdca atď.

Po aplikácii laserovým prístrojom sa krv a jej vlastnosti okamžite zlepšia. Pri dlhodobých zdravotných problémoch k náprave dochádza postupne. Červené krvinky sa oddelia, zlepší sa okysličenie a dochádza k aktivácií enzýmov, ktoré rozpúšťajú lipidy (tuky) a iné substancie v krvi. V porovnaní s počiatočným stavom sa zvyšuje špecifický povrch erytrocytov , čím dochádza k značnému zlepšeniu schopnosti erytrocytov viazať kyslík resp. oxid uhličitý.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.