Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Skleróza

Napísal dňa 10. apríl 2014

Roztrúsená skleroza= sclerosis multiplex

Popis

Toto ochorenie postihuje centrálny nervový systém. Jeho priebeh je nepredvídaný, od minimálnych telesných postihnutí, až po ťažkú ​​invaliditu. Jeho príčiny nie sú objasnené. Choroba začína od puberty zhruba do 30 rokov, u žien dvakrát až trikrát častejšie.
Choroba najskôr zasiahne oblasti, ktoré sú zodpovedné za vnímania, koordináciu a pohyb. Roztrúsená skleróza zasahuje tzv bielu hmotu mozgu, odkiaľ sa vedú príkazy ku svalom a nervové vzruchy zo zmyslových orgánov. Nervové vlákna sú obalené myelínovými pošvami, ktoré ich izolujú a chránia. Pri roztrúsenej skleróze dochádza k ich zápalu a rozpadu a niekedy sa poškodía aj samotné nervy. S postupujúcou chorobou sa môžu objavovať stále nové miesta tzv.demyelinizácie. Vznikajú hlavne v krčnej mieche a v zrakových nervoch. Šedá kôra, časť mozgu zodpovedná za vedomie, myslenie a pamäť, nie je postihnutá.

Príčiny

genetická predispozícia
často ju vyvoláva traumatický stres.
môže byť dôsledkom nadmerného množstva olova alebo ortuti v tele, aj keď otrava toxickými kovmi môže vyvolať podobné príznaky ako pri SM / sklerosis multiplex – roztrúsená skleróza /
možný dôsledok premnoženia candidy.
môže sa jednať o alergiu na glutén ( lepok ).
nedostatok vitamínu B 12 môže spôsobiť zhubnú anémiu spojenú s poškodením miechy a často zamieňaný so sklerosou
benígny nádor miechy, ktorý spôsobuje kompresiu a imponuje ako obraz sklerozy s prejavmi myalgickej encefalomyelitídy, je niekedy zle diagnostikovaný a zamieňaný za sklerozu.
porucha metabolizmu tukov
autoimunné ochorenie, pri ňom sa v krvi vytvárajú protilátky proti vlastnému myelínu
následok ” pomalých ” vírusových infekcii.

Príznaky

Choroba sa prejavuje v atakách ( záchvatoch ).
Slabosť, únava, dvojité videnie, porucha videnia na jednom oku, zmyslové poruchy na koži končatín a trupu, svrbenie v tvári, ťažkosti pri reči, pocity mravenčenia, brnenia, strnulosti, poruchy hybnosti končatín, strata kontroly nad končatinami, poruchy koordinácie pohybov, závraty, tras atd.
Mimo záchvaty môže byť pacient úplne bez príznakov.

Liečba


Tradičná liečba sklerózy multiplex po dlhý čas spočívala v podávaní kortikoidov v akútnej fáze ataku a v dlhodobom podávaní imunosupresívnych a imunomodulačných látok – interferónov- -beta a glatiramer acetátu. Nie je to tak dávno, čo sa objavili nové možnosti liečby.

Lieky na SM sú rozdelené do dvoch skupín vo vzťahu k priebehu ochorenia. Lieky prvej línie sa dávajú pacientom pri diagnostikovaní ochorenia. Ide o interferóny a glatiramer acetát v injekčnej forme a pacienti si ich musia aplikovať sami.Pokial táto liečba zlyhá, potom je možné predpisovať lieky druhej línie vo forme infuznej liečby natalizumabom, ktorý sa podáva raz mesačne. Vývoj pokračuje ďalej,objavili sa tabletky fingolimod. Nová účinná látka fingolimod sa užíva raz denne a spôsobuje zmeny v imunitnom systéme.Od uvedenej liečby sa očakáva posun v liečbe sklerozy multiplex.

 

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.