Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Toxoplazmóza

Napísal dňa 10. apríl 2014

Popis

Ako typické ochorenie je toxoplazmóza u zvierat a ľudí zriedkavá. Styk s infekciou alebo samotná infekcia prebehne väčšinou skryto bez nápadných príznakov. Toxoplazmóza môže postihnúť lymfatický aparát (lymfatické uzliny), tkanivo oka, centrálneho nervstva či spôsobiť gynekologické ochorenie. Toxoplazmóza môže byť príčinou napr potratov, nedonoseníe plodov, ich odumretie alebo narodenie defektných detí postihnutých vrodenou toxoplazmózou.
V Českej republike nesie tkanivové cysty tohto prvoka približne každý tretí človek, v Nemecku a vo Francúzsku dokonca 70 % ľudí a v mnohých afrických krajinách až 90 %.

Príčiny

Jedná sa o ochorenie spôsobené mikroskopickým prvokom Toxoplasma gondii.

Spôsob nákazy:

A ) Od mačky
Rozmnožovanie parazita prebieha iba v črevnej sliznici mačky a príbuzných mačkovitých šeliem. S trusom mačky potom odchádza množstvo spór – oocýst. Oocysty sú veľmi odolné vo vonkajšom prostredí a dostávajú sa do tela zvierat potravou a vyvolávajú buď ochorenie, alebo skrytú infekciu v podobe kľudových cýst v rôznych orgánoch vrátane svaloviny. Zvieratá, okrem mačky a človeka, sú označované ako prechodný hostiteľ ( medzihostiteľ), mačka a mačkovité šelmy ako tzv definitívny hostiteľ parazita. Mačka sa nakazí pravdepodobne najčastejšie mäsom divokých alebo hospodárskych zvierat. Vývojový kolobeh parazita sa v jej čreve potom dokončuje. U iných zvierat nebola možnosť rozmnožovania parazita dokázaná. Ani mačka však nie je označovaná ako významný zdroj priameho nakazenia človeka, pretože vylučovanie zárodkov toxoplazmózy trusom trvá krátko – len pri jej prvom nakazení ( 2-3 týždne ) a mačka potom získava odolnosť a pri novom nakazení už zárodky nevylučuje. Preto sa so zárodkami v truse stretávame v praxi len veľmi zriedka a prevažne u mladých mačiek.

Pre nákazu od mačiek teda platí:
1 ) človek, ktorý už niekedy s toxoplazmózou prišiel do styku získava odolnosť rovnako ako mačka, a nemôže sa teda už druhýkrát nakaziť,
2 ) pravdepodobnosť nakazenia človeka od mačky je veľmi malá – mačka môže vylučovať oocysty trusom v prípade nákazy len 2-3 týždne, nakaziť sa môže konzumáciou neupraveného mäsa
3 ) nakaziť sa môžeme iba z trusu mačky.
4 ) mačka chovaná v byte kŕmená vhodnou stravou sa nemôže nakaziť,
5 ) je potrebné pamätať na schopnosť dlhého prežívania zárodkov (cez 1 rok) v pôde záhonov a pieskovísk, kde mačky môžu prostredie znečistiť stolicou

B ) Konzumácia surového alebo nedostatočne tepelne opracovaného mäsa (najmä oviec, ošípaných, králikov a hydiny). Preto u ľudí postihnutých toxoplazmózou býva najčastejšie zistený zvyk ochutnávať surové mäso pri kuchynskom spracovaní, obľuba minutiek, prípadne profesionálny styk so surovým mäsom. Mäso bežne dobre tepelne spracované je absolútne nezávadné, pretože už prehriatie na teplotu 66 ° C spoľahlivo ničia vývojové štádiá parazita v mäse rovnako ako na druhej strane niekoľkodňové dôkladné zamrznutie v mraziacom boxe.

C ) Prenos nákazy z matky na plod cez placentu, ak sa žena nakazí v priebehu tehotenstva

Príznaky

1 ) Vrodená forma:

vývojové chyby
psychické a fyzické poškodenie.
poškodenie zraku až slepota

2 ) Získaná forma:
horúčka
rozmazané videnie
zdurenie lymfatických uzlín
bolesti svalstva
únava
zväčšenie sleziny
poruchy spánku
emočná labilita

Diagnóza

laboratórne vyšetrenie krvi, popr. biopsia tkaniva

Komplikácie

Iba u ľudí s deficitným imunitným systémom ( AIDS, nádory, po transplataci ) – ťažké zápaly mozgu, mozgových blán a miechy

Liečba

Ak ochorenie prebieha bez príznakov alebo len s miernymi príznakmi je liečba len symptomatická.
Akútne formy sú liečené antibiotikami

 

 

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.