Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

A kam radíte svojho lekára vy?

Napísal dňa 8. máj 2014

Som dlhoročný všeobecný lekár a počas svojej praxe som zažil množstvo závažných situácii v živote pacientov. Mnohokrát si kladiem otázku, či lekár prvého kontaktu je dostatočne spoločensky akceptovaný vrámci odbornosti. Veď praktický lekár bol vždy chrbtovou kosťou v zdravotnej starostlivosti.

V dnešnej dobe na zdravie pôsobia faktory ako je demografické starnutie, rýchla urbanizácia a globalizácia nezdravého životného štýlu. Pribúda chronických civilizačných ochorení, kde korene sú v produktoch marketingového priemyslu , či už sa jedná o potravinárstvo, tabakový priemysel, výroba nápojov, alkoholu…

V dobe výskytu chronických ochorení dochádza k posunu orientácie na primárnu starostlivosť. A tam je praktický lekár, ktorý je schopný zabezpečiť najlepšie výsledky v oblasti zdravia, pri najnižších nákladoch a myslím si, že zároveň aj s najvyššou mierou spokojnosti na strane pacienta. Pacient sa dožaduje starostlivosti, ako na človeka s citmi, či už v rodinnej alebo spoločenskej situácii.

Pozorujeme trendy , kde ľudia sa zaujímajú viac o svoje zdravie ako predtým, majú záujem o prevenciu a využívajú množstvo informácii či už z webu resp. sociálnych sietí a to vyžaduje zvýšenú náročnosť na prácu lekára. Pacient má záujem o komunikáciu, dialóg lekár – pacient. A tu je opäť praktický lekár, ktorý je akýmsi hromozvodom duševnej či emocionálnej oblasti, ktorý zároveň koordinuje starostlivosť o pacienta.
Praktickí lekári sú tí najpovolanejší, ktorí umožňujú ľudom zachovanie dobrého zdravotného stavu aj počas starnutia, aby sa mohli tešiť v rodinnom kruhu s príbuznými čo najdlhšie.

A preto vidím v primárnej zdravotnej starostlivosti perspektívu do budúcnosti a zvýšenie kreditu, spoločenského a odborného uznania.

MUDr. Dušan Žuffa

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.