Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

6. jún – Svetový deň transplantácií

Napísal dňa 6. jún 2015

Šiesty jún je každoročne Svetovým dňom transplantácií. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na význam odberového a  transplantačného programu.

Orgánové transplantácie zachraňujú ľudské životy a  pomáhajú kvalitatívne zlepšiť život pacientom, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Tento deň má verejnosti pripomenúť, že na svete žijú tisíce ľudí len vďaka tomu, že im bol v  minulosti transplantovaný niektorý zo životne dôležitých orgánov. Zároveň je príležitosťou na vyjadrenie vďaky všetkým darcom, ktorí darovali svoje orgány pre záchranu ďalších ľudských životov.  Slovensko totiž stále patrí medzi krajiny s  najnižším  počtom orgánových transplantácií v Európe.

„Ukazuje sa, že dôležitým faktorom na zlepšenie nelichotivej štatistiky na Slovensku v  oblasti darcovstva a  transplantácií orgánov je kontinuálna edukácie verejnosti a  to tak odbornej ako aj laickej. Za ostatné dva mesiace sme mohli zachrániť vďaka darcovstvu orgánov viac ľudských životov. Sme presvedčení, že edukácia verejnosti má zmysel a  vidíme, že prináša prvé pozitívne výsledky. Preto budeme v  našich aktivitách pokračovať aj naďalej,“ vysvetľuje Daniel Kuba, riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie.

5354345

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako štyristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú odštartovala Slovenská transplantologická spoločnosť v  apríli tohto roku, má za cieľ vzdelávať verejnosť o  tejto téme, zvýšiť počet odberov a  orgánových transplantácií, znížiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a  zabrániť tak predčasným úmrtiam.

V  rámci tohtoročného Svetového dňa transplantácií bude Slovenská transplantologická spoločnosť vo všetkých krajských mestách realizovať edukačné aktivity zamerané na verejnosť. Prostredníctvom „hliadok“, bude rozdávať informačné letáky, z  ktorých sa verejnosť môže dozvedieť viac o  problematike orgánových transplantácií.

V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v  ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v  Bratislave a  jedno v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú v  AKH vo Viedni.

O  Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Slovenská transplantologická spoločnosť (STS) je dobrovoľná, odborná vedecká spoločnosť. Je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. Poslaním STS je prenášať vedecké poznatky a  skúsenosti do vedomia širokých lekárskych vrstiev. Podieľa sa tiež na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami na Slovensku i  v  krajinách Európy.

Slovenská transplantologická spoločnosť sa venuje rôznym medicínskym témam a  otázkam:
súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií orgánov a tkanív
možnosti uplatnenia špičkových diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi
etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov (ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov)
existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve
špecializácii náplne v systéme ďalšieho vzdelávania
návrhov odborníkov do rôznych komisií

Zdroj: sts, Foto: archív