Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Čo je ambulantná starostlivosť

Napísal dňa 5. september 2015

Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Poskytuje sa aj v domácom prostredí alebo inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Všeobecným lekárom je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast. Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo ako je gynekológ,chirurg,kožný lekár, krčný lekár, stomatológ atď. Do uvedenej starostlivosti patrí aj záchranná zdravotná služba.

4545654

Lekársku službu prvej pomoci vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci; lekárska služba prvej pomoci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.

Prečítajte si v našej novej rubrike venovanej ambulantnej starostlivosti a ďalšie články:

+ Preventívne prehliadky

+ Preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých

+ Preventívna prehliadka u odborného lekára

Autor: MUDr. Dušan Žuffa, Foto: Pixabay.com