Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Karpálny tunel a PC myš

Napísal dňa 13. júl 2016

Syndróm karpálneho tunela sa prejavuje poruchami citlivosti a bolesťou prstov na ruke. V súčasnosti býva čoraz častejšou nevyžiadanou odmenou” za celodennú prácu s myšou.

Syndróm karpálneho tunela (ekvivalentne kanála) je najčastejším útlakovým syndrómom na hornej končatine vôbec. Vzniká dlhodobým stlačením tzv. stredového nervu (nervus medianus) v oblasti zápästia práve v priestore nazývanom karpálny tunel. Tlak na nerv má za následok postupne narastajúce bolesti, brnenie a ďalšie príznaky podstatne zhoršujúce kvalitu života.

Ochorenie postihuje častejšie ženy ako mužov a jeho výskyt narastá. Ženy týmto nepríjemným syndrómom postihnuté trikrát častejšie ako muži. Najväčší nárast nových prípadov je vo vekovej skupine medzi 40 60 rokom. Postihnutá zvyčajne býva dominantné ruka, v niektorých prípadoch obe ruky.

465456

Ako sa syndróm karpálneho tunela prejavuje?

Problémy sa spočiatku dostavujú nepravidelne, veľmi často však, žiaľ, aj v noci a nad ránom. Medzi najtypickejšie príznaky patrí: zhoršená citlivosť prstov, pocity mravčenia až brnenia, neskôr aj bolesti ukazováka, prostredníka a palca, najmä na vonkajšej palcovej strane dlane. Počiatočné ťažkosti, kedy možno problémy pod vedením šikovného fyzioterapeuta dobre kompenzovať, bohužiaľ väčšina postihnutých ignoruje.

V spánku si chorý uľavuje polohou ruky, ktorá je ohnutá v zápästí. Bolesti sa však časom stupňujú, v rozvinutej fáze až k čiastočnému ochrnutiu prstov a necitlivosti koncov prstov. Ruka je boľavá, nešikovná a nemotorná. Ťažkosti postihnutého budia zo spania, obmedzujú v každodenných činnostiach, kvalita jemnej motoriky sa rapídne znižuje. V niektorých prípadoch (a zamestnaniach) až do tej miery, že je chorý nútený zmeniť profesiu.

Aká je príčina ochorenia?

Príčinou choroby je stlačenie mediálneho nervu v oblasti pod priečnym zápästným väzivo, pričom mediálny nerv zaisťuje citlivosť palca, ukazováka, prostredníka až časti prstenníka. Miesto, kadiaľ tento nerv vedie (a nielen nerv, ale aj šľachy), sa nazýva karpálny tunel (štrbina). Stlačený a podráždený nerv spôsobuje bolesti, zápal, mravenčenie a ďalšie charakteristické príznaky. V prípade, že za útlakom nervu nestojí úraz, možno príčinu hľadať predovšetkým v stereotypnej práci, ktorá preťažujúce zápästia (niektoré robotnícke profesie a tiež zamestnanie, kde sa trávi väčšina pracovnej doby prácou s myšou a písaním na klávesnici). Niekedy sú prvotné príčinnú ochorenia aj iné choroby; najčastejšie reumatoidná artritída, cukrovka a poruchy funkcie štítnej žľazy.

Ako sa syndróm karpálneho tunela diagnostikuje?

V prípade, že praktický lekár vysloví podozrenie na syndróm karpálneho tunela, pošle vás pravdepodobne za ortopédom alebo neurológom (prípadne na obe pracoviská), kde vám bude vykonaný neinvazívny Tinnelov alebo Phalenov test (manuálne lekárom) a vykonané EMG (elektromyografia).

Zdroj: esante.fr, Foto: freeimages.com