Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

10 rokov vakcinácie proti HPV

Napísal dňa 1. august 2017

V roku 2006 bola predstavená prvá vakcína proti ľudskému papilomavírusu (HPV) a od toho roku sa celosvetovo aplikovalo viac ako 205 miliónov dávok.

 Očkovanie proti HPV sa v poslednej dekáde stalo na celom svete jedným z najvýznamnejších preventívnych programov. Aktuálne vyhodnotenie vplyvu očkovania proti HPV preukázalo, že v krajinách, kde je vysoké pokrytie cieľovej populácie očkovaním, sa až o 90 % znížil výskyt infekcie.

Vakcína proti rakovine

Tohto roku uplynie už tretie desaťročie odvtedy, keď nemecký virológ, prof. Harald zur Hausen, získal Nobelovu cenu za objavenie súvislostí medzi rakovinou krčka maternice a HPV infekciou. Rakovina krčka maternice sa týmto objavom stala doposiaľ jediným zhubným ochorením v humánnej medicíne, pri ktorej poznáme bezprostredného vyvolávateľa.

7478

Vakcináciou proti HPV sa môžu chrániť nielen ženy a nielen proti rakovine krčka maternice, ale obe pohlavia si môžu výrazne znížiť riziko rozvoja ďalších zhubných ochorení (rakovina vagíny, penisu, vonkajších genitálií, análneho otvoru a rakovina v oblasti hlavy a krku), ako aj nepríjemných nezhubných ochorení (polypy dýchacích ciest či genitálne bradavice, ktorých výskyt dramaticky rastie).

Vakcína je dnes dostupná v 130 krajinách sveta a 60 z nich zaradilo očkovanie proti HPV do svojich národných imunizačných programov.

Úplné vymiznutie rakoviny krčka maternice?

V krajinách, kde sú zavedené očkovacie preventívne programy proti HPV  odborníci potvrdzujú, že očkovanie má výrazný vplyv na výskyt  infekcie HPV a s ňou spojených ochorení. V štátoch s vysokým pokrytím očkovania proti 9 typom HPV a vysokou mierou účasti žien na preventívnych prehliadkach môže do niekoľkých desiatok rokov úplne vymiznúť rakovina krčka maternice. „Predpokladom úspechu tohto optimistického scenára je čo najširšie a najefektívnejšie využívanie oboch pilierov prevencie – primárnej, t. j. očkovania, a sekundárnej, t. j. pravidelných gynekologických prehliadok, v rámci ktorých vieme odhaliť skoré štádiá ochorenia, ktoré sa dá úspešne liečiť,“ hovorí doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

90-percentné  zníženie výskytu infekcie HPV
 

Pokrytie očkovaním a preventívne programy sa v jednotlivých krajinách líšia. „Najlepšie výsledky dosiahla Austrália, kde sa podarilo zaočkovať kvadrivalentnou vakcínou veľký počet mladých ľudí a dosiahnuť tak zníženie výskytu HPV infekcie (typ 6, 11, 16 a 18) o zhruba 90 % a predrakovinových zmien krčka maternice vysokého stupňa o zhruba 85 %,“ hovorí MUDr. Pavol Šimurka, PhD., prednosta a primár Kliniky pediatrie a neonatológie v NsP v Trenčíne. V Austrálii je očkovanie proti HPV súčasťou špeciálneho školského vakcinačného programu, v rámci ktorého dostávajú 12-ročné dievčatá aj chlapci vakcínu zadarmo. „HPV infekcie sa týkajú mužskej populácie rovnakou mierou ako ženskej, na čo sa často zabúda,“ dodáva MUDr. Šimurka, PhD.

Aj v krajinách, v ktorých nebolo pokrytie očkovaním také vysoké, sa výrazne znížil výskyt infekcie HPV v populácii. Napríklad v USA, kde bolo očkovaných len 37 % dievčat a 13 % chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov, sa znížil výskyt infekcie HPV o 64 %. Vplyv očkovania u dievčat sa prejavuje aj znížením výskytu HPV u chlapcov, pričom k najlepším výsledkom dochádza, ak sa očkovanie uskutoční ešte pred začatím sexuálneho života, t. j. pred možným kontaktom s vírusom HPV.

Slovensko – biele miesto na mape Európy

Plošné očkovania pre rôzne skupiny mladých žien s plnou úhradou vakcíny zaviedli v priebehu posledných 10 rokov takmer všetky krajiny v Európe v rámci národných imunizačných programov. Postupne tak dosiahli preočkovanosť v danej vekovej skupine priemerne 60 – 70 %, ale napríklad až 80 % v Maďarsku (2015),

85 % v Írsku (2015 pre 12 až 13-ročné dievčatá) alebo 87 % v Portugalsku (2015). V Českej republike je preočkovanosť cieľovej populácie 13-ročných dievčat okolo 60 %.

 „Takmer všetky úmrtia spojené s HPV infekciou sú dnes, keď existuje účinná prevencia, zbytočné. Bohužiaľ, Slovensko aj napriek dlhodobej snahe odborníkov, ostáva jednou z posledných krajín Európy, kde očkovanie proti HPV nie je zaradené do národného imunizačného programu,“ hovorí doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.Úroveň preočkovanosti na Slovensku, žiaľ, dosahuje dlhodobo maximálne 3 %. Želanie lekárov je, aby sa naši odborníci, pacienti, zákonodarcovia a platcovia zdravotníckej starostlivosti inšpirovali úspešnými príkladmi z blízkeho okolia Slovenska,“ dodáva.

Pozitívnou správou je dostupnosť sekundárnej prevencie pre slovenské ženy od 23. do 64. roku života, a to vo forme nároku na bezplatný skríning rakoviny krčka maternice v rámci preventívnych gynekologických prehliadok.

Zdroj: PR Servis, Foto: archív

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.