Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Biorytmus – ako to funguje?

Napísal dňa 3. december 2017

Celý životný cyklus sa skladá zo štyroch základných fáz.

Biorytmus každého človeka sa začína v deň, kedy sa narodil. Výrazne na nás vplýva a podľa neho je v podstate možné zorganizovať si celý život. Všetky biorytmické cykly vychádzajú v deň narodenia z jedného spoločného bodu. Akýkoľvek rytmus sa začína narodením človeka a končí jeho smrťou. Najskôr sa tri základné biorytmy stretnú v jednom bode až okolo šesťdesiatky.

Ideálne obdobie nastáva, keď sa človek nachádza behom dňa v troch základných cykloch, fyzický, intelektuálny a citový, v pozitívnej fáze. Kritické obdobie nastáva vtedy, keď sa v jednom momente stretne viacero kritických bodov. Sledovaním biorytmu sa dajú vhodne naplánovať skúšky, väčšie psychické či fyzické výkony. Biorytmus však nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim život.

Young man sleeping alone is woken by alarm clock signal in the morning. Awaking guy trying to turn off ringing alarm by the hand still lying in bed at home. Daily alarm telling its time to get up

Biorytmické cykly

Celý životný cyklus sa skladá zo štyroch základných fáz. Delí sa na emocionálny, fyzický, intelektuálny a intuitívny. Každá z týchto fáz má inú dĺžku trvania a vplýva na inú oblasť života človeka. Emocionálny cyklus sa mení každých 28 dní, fyzický trvá 23, intuitívny 38 a intelektuálny 33 dní. Najkratšie trvanie má fyzický biorytmus, ktorý zodpovedá za výdrž, silu, energiu, sebadôveru, agresivitu i odvahu. Náladu, optimizmus, depresie, kreativitu, šťastie či duševnú pohodu zase určuje emocionálny biorytmus. Ten intelektuálny má zase vplyv na vnímanie, silu rozumu, úsudok, bystrosť či schopnosť rozhodovať sa.

Kritické dni

Biorytmus má tiež negatívnu i pozitívnu fázu. A práve tie dni, v ktorých biorytmy prechádzajú z jednej do druhej fázy, sú považované za kritické dni. Tieto dni prechodu sú podstatné z toho dôvodu, že počas nich je človek oveľa viac náchylný na chyby, nestálosť či nehody. Preto sa oplatí svoje telo počúvať a prispôsobiť mu aj svoje konanie.

Foto: Bigstockphoto, zdroj: PR Servis

 

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.