Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Pomocník pri riešení zdravotných problémov

Napísal dňa 11. december 2017

Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila prvú službu pre svojich poistencov s využitím umelej inteligencie.

Ide o pomocníka pri hľadaní informácii o chorobách, ktorý zdravotné príznaky poskytnuté samotným používateľom vyhodnotí a podľa ich naliehavosti a závažnosti odporučí, ako postupovať pri ich riešení.

Zároveň zobrazí prehľad pravdepodobných diagnóz, ktoré môžu s jeho ťažkosťami súvisieť  a ponúkne aj možnosť telefonickej konzultácie s lekárom. Po ukončení testovacej prevádzky tak získa každý poistenec Dôvery kdekoľvek a kedykoľvek rýchlu a dôveryhodnú radu. Služba bude dostupná na webe Dôvery aj mobilnej aplikácii.

Young female doctor using a touch screen interface.

Slovenskú verziu samodiagnostického nástroja vyskúšalo a preverovalo približne 70 slovenských lekárov z rôznych lekárskych odborností. Obsahuje viac ako 600 bežných diagnóz a dokáže vyhodnotiť viac ako 1300 symptómov. Unikátnosť aplikácie spočíva v jej schopnosti zdokonaľovať sa prostredníctvom postupného zberu dát od pacientov, ktoré dopĺňa k najčerstvejším medicínskym informáciám.

Benefity:

  • aplikácia ponúka inovatívny komunikačný kanál, atraktívny predovšetkým pre mladších poistencov, ktorí preferujú chatovanie pred inou formou komunikácie
  • na základe dialógu so zvážením reálnych príznakov poskytuje overenú a dôveryhodnú radu kedykoľvek a kdekoľvek.
  • šetrí čas potrebný na vyhľadanie informácií na internete, odpovede na otázky spojené so zdravotnými príznakmi získava užívateľ okamžite.
  • pomôcť môže nielen pri rozhodovaní o návšteve pohotovosti či urgentu, ale v prípade dlhodobých nešpecifických príznakov môže upozorniť aj na vážne chronické ochorenie
  • dopĺňa komplexnosť poradenstva Dôvery ohľadom zdravia (DôveraLinka24)

vďaka rýchlej dostupnosti v mobilnej aplikácii má služba predpoklady stať sa prvou voľbou pri riešení zdravotných príznakov pre všetkých poistencov Dôvery

Dôvera plánuje svoje služby na báze umelej inteligencie postupne rozširovať a zastrešovať ich bude názov Dôvera Genio.

„Službu sme úspešne implementovali a požiadali sme 100-tisíc našich poistencov, aby ju vyskúšali. Toto prvé testovanie nám ukázalo, že záujem o novinku prejavili hlavne ženy, prevažovala veková skupina 20 až 30-ročných. Mnohí z nich nám poskytli aj spätnú väzbu a odporúčania na zlepšenie užívateľskej prívetivosti aplikácie, ktoré do nej postupne zapracujeme,“ povedal MUDr. Miroslav Halecký, projektový špecialista Dôvery.

Výsledky sú podobné tým v iných krajinách, kde inovatívna spoločnosť Infermedica už túto službu uviedla (USA, India, Veľká Britácia, Nemecko, Poľsko). Nástroj sa teší obľube u mladých ľudí vo veku do 30 rokov, celkove ju použilo približne tri milióny ľudí. Z hľadiska rizikových faktorov používatelia najčastejšie udávali hypertenziu, fajčenie a vysoký cholesterol. K TOP predbežným diagnózam, ktoré samodiagnostický nástroj identifikoval, patrili tenzné bolesti hlavy, migréna, syndróm dráždivého čreva, degeneratívne ochorenie platničky krížovej a driekovej chrbtice.

Zdroj: Dovera.sk, Foto: archív

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.