Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Podporte Deň narcisov

Napísal dňa 12. apríl 2018

Zmeňte spolu piatok 13. na lepší deň.

Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu na oblečenie ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na aprílový piatok trinásteho. To, že piatok 13-teho nemusí byť nešťastný, chce dokázať spolu s vami Liga proti rakovine. V tomto období môžete aj vy podporiť aj vy narcisový“ deň, počas ktorého sa už 22. rok uskutoční tradičná verejno-prospešná finančná zbierka – Deň narcisov.

Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina. Liga proti rakovine už 28 rokov pomáha onkologickým pacientom. Môžeme tak robiť i vďaka tradičným „narcisovým“ piatkom. Jedným z nich je i piatok 13-teho, kedy sa v uliciach miest a obcí po celej krajine bude nachádzať takmer 16 000 dobrovoľníkov, ktorí vám za ľubovoľný finančný príspevok pripnú symbol nádeje a prejavu solidarity – narcis.

V roku 2017 sa vďaka dobrovoľníkom – žiakom a študentom, skautom, členom pobočiek Ligy proti rakovine, členom iných organizácií a občianskych združení či súkromným firmám vyzbieralo v uliciach 942.856,39 eur, ktoré sa počas uplynulého roka použili na zastrešenie a realizáciu psychosociálnych projektov pre onkologických pacientov, na podporu výskumu, nemocničných a zdravotníckych zariadení, no v neposlednom rade aj na podporu informovanosti o prevencii a zdravom životnom štýle (zdroj: www.lpr.sk).

lpr-den-narcisov-2018-web-banner-1200x627

Ako pomôcť?

  • Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v deň konania Dňa narcisov – 13. apríla 2018. 
  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v hodnote 3,- Eurá v sieti všetkých mobilných operátorov (Orange, Telekom, O2, Štvorka) – v termíne od 3.4. do 20.4.2018.
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 – v termíne od 3.4. do 20.4.2018.
  • Online platbou cez darcovský portál – v termíne od 3.4. do 20.4.2018.
  • Získaním virtuálneho narcisu cez www.zlavadna.sk – v termíne od 13.4. do 20.4.2018.

AKO BUDE POUŽITÝ VÝNOS ZO DŇA NARCISOV?

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použijeme na realizáciu dlhoročných psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K ním patria: bezplatná Onkoporadňa, Sieť psychológov – bezplatné poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi a pod. Z výnosu Dňa narcisov pravidelne podporujeme aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. V neposlednom rade prispievame na nevyhnutné materiálne a prístrojové vybavenie nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne podporujeme i menšie občianske združenia či výskum v oblasti onkológie. 

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ DŇA NARCISOV

Každoročne pripravujeme ku Dňu narcisov informačnú kampaň, prostredníctvom ktorej informujeme ľudí, na čo slúži Deň narcisov, ako môžu zbierku podporiť a ako sa využívajú financie získané zo zbierky. Každý rok prichádzame s posolstvom Dňa narcisov tak, aby zarezonovalo a zaujalo zaujímavou myšlienkou. Vzhľadom na to, že tento rok pripadol Deň narcisov na piatok 13-teho, ktorý je spojený s poverami o nešťastí, chceme všetkých ľudí vyzvať a motivovať, aby sme spoločne zmenili tento deň na lepší, a to práve prostredníctvom Dňa narcisov. 

Narcisové behy 2018 na východnom Slovensku

Aj tento rok budú súčasťou Dňa narcisov športové podujatia. Narcisové behy v spolupráci s komunitou športovcov Active life sa uskutočnia v piatok 13. apríla v Košiciach a v sobotu 14. apríla v Prešove. Ide už o štvrtý ročník tohto charitatívneho nesúťažného behu na podporu aktivít Ligy proti rakovine. Krátku nenáročnú trať zvládnu aj nebežci či rodiny s deťmi. Pre všetkých zúčastnených bude pripravený zaujímavý štartovací balíček a tombola.

„Virtuálny narcis“ cez Zľava Dňa

Počas Dňa narcisov, 13. apríla 2018, bude možnosť využiť aj netradičný spôsob získania narcisu, prostredníctvom portálu , vďaka čomu môžu zbierku Deň narcisov podporiť aj ľudia, ktorí nemajú možnosť stretnúť dobrovoľníkov v uliciach. Z pohodlia domova či pracoviska môžete získať „virtuálny narcis“, v hodnote 1 euro.  I keď si tento narcis nebudete môcť pripnúť na odev, spríjemniť deň Vám môže aj na monitore počítača. 

Deň narcisov v Bratislave

Počas Dňa narcisov sa v uliciach Bratislavy bude pohybovať takmer 2 000 dobrovoľníkov. Väčšinu z nich tvoria žiaci a študenti, pridajú sa i skauti, členovia rôznych záujmových združení a klubov. Už tretí rok bude Liga proti rakovine v Bratislave spolupracovať s aplikáciou Hopin taxi, ktorá označí svoje vybrané taxíky vlajkami so symbolom Dňa narcisov. Zákazníci tak budú presne vedieť, v ktorom taxíku môžu získať symbolický umelý kvietok narcisu a leták s informáciou, ako môžu prispieť a ako sa využívajú financie získané zbierkou. 

Bezplatná Onkoporadňa počas Dňa narcisov

V piatok 13-teho bude zabezpečená bezplatná poradenská služba v rozšírených hodinách. Na odborníkov – psychológ, onkológovia, sociálno-právny poradca, výživový poradca –  sa môžete obrátiť v čase od 7,00 – do 22,00. Rozpis služieb jednotlivých odborností nájdete na. 

Deň narcisov sa koná jediný deň v roku. Je však výnimočný svojím rozsahom a prínosom, pretože jeho výnos umožňuje realizovať projekty a aktivity v prospech pacientov i zdravej populácie počas celého roka. A to vďaka vám všetkým – našim prispievateľom, dobrovoľníkom, partnerom, vám všetkým, ktorý nám už 22. rok pomôžete zmeniť tento jediný deň v roku na lepší.

 

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.