Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Rohovka – významná zložka systému oka

Napísal dňa 25. jún 2018

Zároveň je najcitlivejším tkanivom ľudského tela, pretože má najväčší počet senzitívnych nervových vlákien.

Ľudské oko je zložitý a svojím spôsobom fascinujúci orgán, ktorý nám umožňuje videnie. Každá jeho časť má svoju špecifickú úlohu pri prenose obrazu, no práve cez očnú rohovku prenikajú do oka slnečné lúče a vo významnej miere sa tak rohovka podieľa na samotnom videní. Zároveň je najcitlivejším tkanivom ľudského tela, pretože má najväčší počet senzitívnych nervových vlákien.

Kde sa nachádza rohovka

Očná rohovka ja významná vrstva v oku, ktorá sa odborne nazýva kornea, pokrýva prednú časť očnej gule a chráni tak vnútorné časti oka. Jej názov je odvodený z latinského cornea. Predstavuje priehľadnú, bezfarebnú a elastickú vrstvu, ktorá pokrýva očné bielko v jeho prednej časti. Rohovka je vo svojom strede kupolovito zakrivená a smerom do strán sa splošťuje.

Predstavuje mechanickú aj chemickú vrstvu, ktorá chráni oko pred vonkajším prostredím. Zvonku hraničí s okolitým vzduchom a zvnútra oka je v kontakte s komorovou tekutinou. Rohovka tvorí síce iba 1/6 očnej gule, no má schopnosť ovplyvňovať lom lúčov vstupujúcich do oka, a preto je jeho významnou časťou.

Má veľkú optickú mohutnosť. Len pre zaujímavosť, zdravé oko má optickú mohutnosť približne 60 dioptrií a samotná rohovka sa podieľa až na 40 z nich. Aj preto každé jej ochorenie alebo poškodenie môže viesť k zhoršeniu videnia a kvality zraku alebo až k oslepnutiu.

Vyšetrenie očí

Funkcia rohovky

K tomu, aby ľudské oko mohlo vidieť, vedie dlhá cesta. V rámci zraku a prijímania zrakových podnetov hrá rohovka veľmi dôležitú úlohu. Základom je prenos lúčov svetla odrazených od pozorovaného objektu cez rohovku k zrenici oka. Z optického hľadiska preto rohovka predstavuje najdôležitejšiu zložku optického systému oka. Vzhľadom na to, že sa nachádza v prednej časti oka, je náchylná na rôzne rizikové faktory, ktoré pôsobia z okolitého prostredia.

Na jej povrchu sa nachádza slzný film, ktorý chráni epitel rohovky a rovnako kútiky oka na oboch stranách. Pri dotyku rohovky a jej podráždení alebo v dôsledku cudzieho telesa v oku oko reaguje tzv. rohovkovým obranným reflexom alebo mechanizmom, pri ktorom dochádza k zvýšenému slzeniu a k privretiu oka, čím rohovka zároveň pomáha chrániť oko pred poškodením. Slzy, ktoré zvlhčujú rohovku, slúžia tiež na jej ochranu pred vysychaním a zakalením a na zlepšenie jej optických vlastností. Zároveň uľahčujú pohyb viečok po oku a odplavujú prípadné nečistoty z oka.

Stavba a jednotlivé vrstvy rohovky

Rohovka zaberá približne 20 percent povrchu očnej gule a napriek tomu, že jej hrúbka je najviac 1 milimeter, skladá sa až z piatich vrstiev. Prvou je rohovkový dlaždicový epitel, ktorý je tvorený veľkým množstvom nervových zakončení a dokáže sa veľmi dobre regenerovať. Nasleduje Bowmanova membrána, ktorá je tvorená kolagénovými vláknami.

Pri zdravom oku je priehľadná, patologické stavy však vedú k jej zakaleniu. Ďalšou vrstvou je stroma rohovky, ktorá predstavuje najväčšiu časť hrúbky rohovky, a jej štruktúra vedie k tomu, že lúče svetla, ktoré prenikajú rohovkou, nie sú prechodom rohovkou nijako ovplyvnené. Pod ňou je Descemetova membrána, ktorá je odolná voči poraneniam a infekciám a pri zápale bráni prieniku leukocytov do rohovky. Poslednou vrstvou je endotel, ktorý oddeľuje rohovku od prednej očnej komory a zabezpečuje prenos tekutín. Rohovka neobsahuje žiadne cievy, preto jej výživa musí byť zabezpečená iným spôsobom, a tým je prísun kyslíka z vonkajšieho prostredia. Veľkú rolu tiež zohráva kvalita sĺz a slzného filmu, ktorý ju zvlhčuje, a na výžive sa podieľa aj komorová tekutina.

Ochorenie rohovky

Na povrchu rohovky môže dôjsť k vznikom rôznych zápalov, degeneratívnych zmien alebo nádorov a deformácií. Neliečené ochorenia rohovky sú veľmi nebezpečné, pretože môžu viesť až k slepote. Rohovka je náchylná na vznik zápalov a poškriabaní. Je preto dôležité vhodnou starostlivosťou o zrak eliminovať riziko jej poškodenia.

Najčastejším zápalom je keratitída, teda akútny zápal väčšinou infekčného charakteru. Pri poranení rohovky poškriabaním ide o abráziu, ktorá sa prejavuje pocitom rezania, bolesťou oka a zníženou kvalitou videnia. Vplyvom starnutia a vonkajšieho prostredia dochádza aj k jej degeneratívnym zmenám. Ide o sekundárne ochorenia, ktoré súvisia s pokročilým vekom a môžu byť spôsobené aj inými systémovými chorobami.

Najčastejšou deformáciou, ktorá postihuje obe oči, je vyklenovanie rohovky do kónického – kužeľovitého tvaru, čo so sebou nesie deformáciu videného obrazu a zhoršenie videnia. Rohovka zdravého oka by totiž mala mať pravidelný guľovitý tvar. Hovoríme o ochorení s názvom keratokonus.

Túto poruchu často sprevádza aj citlivosť na svetlo, svrbenie očí a zlé nočné videnie. Vyskytuje sa u približne 0,5 percenta populácie, častejšie u mužov, a vývoj ochorenia je veľmi individuálny. Vo väčšine prípadov je riešením ochorení rohovky len podávanie lokálnych liečiv a kvapiek, prípadne chirurgický zákrok, ktorým dôjde k oprave rohovky, no vo výnimočných prípadoch je nutná transplantácia novej rohovky od darcu, a to vždy v závislosti od rozsahu poškodenia alebo dlhodobých zmien rohovky.

Zdroj: PR servis, Foto: archív