Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Za neúspešnú liečbu hypertenzie môže aj pacient

Napísal dňa 18. jún 2018

Vysoký krvný tlak je v počiatočných štádiách ochorením bez príznakov.

Bez správnej liečby je však významným zdrojom závažných zdravotných komplikácií, ako sú náhla cievna mozgová príhoda či poruchy zraku. A práve preto, že vysoký krvný tlak alebo hypertenzia o sebe spočiatku nedá vedieť, mnohí hypertonici nie sú manažovaní tak, ako by mali byť.

Aké sú čísla

Podľa údajov poisťovne Dôvera sa na hypertenziu lieči takmer 17 percent jej poistencov, teda takmer 240-tisíc ľudí. Zdôrazňujeme slovo „lieči sa“, pretože ide o ľudí, ktorí užívajú lieky predpísané ošetrujúcim lekárom. Koľko je tých, ktorí sa neliečia alebo o ochorení ani nevedia, v štatistikách nenájdeme.

Bolesť hlavy a hypertenzia

Ešte pred tridsiatkou

Zaujímavé sú údaje o výskyte ochorenia podľa vekových skupín. Výskyt pozvoľna rastie už v skupine dvadsiatnikov, viac ako 20 percent dosahuje u štyridsiatnikov a maximum, teda 65 percent, v skupine 70-ročných a starších poistencov. Z pohľadu regiónov je najvyšší výskyt liečenej hypertenzie v Trenčianskom kraji (vyše 20%), naopak najnižší v Prešovskom kraji (necelých 15%). Pohľad na priemerné ročné náklady za minulý rok však regionálny výskyt nekopíruje. Ukazuje sa, že najvyššie priemerné náklady na lieky dosiahli 68 eur v Trnavskom kraji, na druhej strane najnižšie boli v Banskobystrickom kraji, kde išlo o 52 eur.

Priemerný náklad na lieky pre jedného pacienta s hypertenziou bol v roku 2014 60 eur. V porovnaní s rokom 2011 je to pokles o štvrtinu. Po prepočítaní zistíme, že náklady poisťovne Dôvera na ambulantnú farmakoterapiu vysokého krvného tlaku dosiahli 14,3 milióna eur.

Zodpovednosť za vlastné zdravie

Na záver zdôrazníme, že pod manažmentom hypertonika nemožno rozumieť len užívanie liekov, ale najmä prevenciu a liečebný režim po vzniku ochorenia. Aj tu zohrávajú významnú úlohu lekári, ktorí majú správne vysvetliť pacientovi, čo to vlastne znamená. Avšak prinútiť pacienta, aby sa vzdal pitia kávy, fajčenia či mastných jedál alebo ich aspoň obmedzil, nie je často v silách lekára.

Prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie v týchto prípadoch môže len sám pacient, čo by však malo byť v jeho záujme. Dá sa povedať, že pri dnešnej úrovni diagnostiky a liečby je prípadný neúspech v liečbe spôsobený zväčša samotnými pacientmi, ktorí nevenujú pozornosť radám o zdravšom životnom štýle alebo odporúčaniam, že by sa mali viac hýbať.

Zdroj: www.dôvera.sk, Foto: www.pixabay.com

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.