Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Informovanosť pacientov o reume

Napísal dňa 9. august 2018

Prevencia negatívnych dôsledkov reumatických ochorení a informovanosť pacientov.

Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku zorganizovala ďalšie Prednáškové popoludnie, v rámci ktorého jej predsedníčka, Janka Dobšovičová Černáková, zhrnula činnosť združenia a zároveň predstavila očakávané aktivity k Svetovému dňu reumatizmu (SDR 2018). Chcú sa sústrediť najmä na prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení a informovanosť pacientov, ako aj pokračovať v úspešnom projekte Pohnime sa s reumou!“.

Jedným z hlavných cieľov Ligy proti reumatizmu na Slovensku je edukačná činnosť, preto organizuje v rámci pravidelných stretnutí pacientov, aj odborné prednášky. „Záleží nám na tom, aby mal každý pacient prístup k relevantným a aktuálnym informáciám o ochorení, liečbe a lepšej perspektíve,“ vysvetľuje J. Dobšovičová Černáková.

75445

Podľa nejstále najžiadanejšie témy z medicínskej oblasti, ktoré oslovia najmä novo diagnostikovaných pacientov, ale dopyt je aj po aktuálnych témach o komunikácii medzi lekárom a pacientom či význame pacientskych združení pre jednotlivca alebo celú komunitu. Ide napríklad o témy zo sociálnej či psychologickej oblasti, ale aj možnosti korigovať reumatické ochorenia úpravou v stravovaní. Reumatické ochorenie totiž ovplyvňuje pacientov vo všetkých sférach života“. Zároveň sa pacienti na stretnutiach motivujú na aktívnejšiu komunikáciu s lekármi a zdravotníckym personálom, aby len pasívne neprijímali informácie, ale sa aj aktívne pýtali a zapájali do liečebného procesu.

Prednáškové popoludnia bývajú súčasťou aj motivačno-vzdelávacích kurzov Ligy proti reumatizmu. 12. – 14. októbra sa v rámci Svetového dňa reumatizmu uskutoční séria edukačných a pohybových aktivít. Cieľom 2. motivačno-vzdelávacieho kurz LPRe SR bude motivovať lídrov z miestnych pobočiek a klubov k aktivitám prínosným pre pacientov.

Vzdelávanie pacientov považujeme za jednu z kľúčových aktivít pacientskych organizácií, pretože má pozitívny vplyv na výsledky liečby,“ hovorí Katarína Žiaková, Patient Advocacy Manager spoločnosti Novartis. „Už dlhodobo podporujeme aktivity Ligy proti reumatizmu na Slovensku a vidíme, ako sa aj formy vzdelávania vyvíjajú a posúvajú dopredu. V minulosti sme napríklad sponzorovali niekoľko vzdelávacích videí pre pacientov a ich nasadenie v online prostredí,“ dodáva K. Žiaková. Tento trend plánuje spoločnosť Novartis podporovať aj naďalej.

V rámci hodnotenia projektu Pohnime sa s reumou!“ dosiahli v Lige prekvapivý úspech. Chôdza nordic walking je jednou z jej nosných celoročných pohybových aktivít a v mesačných intervaloch vyhodnocujú počet nachodených NW krokov iniciatívou „Milión krokov pre reumatikov. K 30. júnu 2018 to bolo vyše 33 miliónov krokov. Pri správnej chôdzi nordic walking sa aktivuje až 90 % svalov a takýto pohyb je prospešný aj pre reumatikov.Len nedávno sme zrealizovali distribúciu novo nakúpených nordic walking palíc do pobočiek a klubov a postupne tam prebiehajú aj inštruktážne lekcie nordic walking. 13. októbra, pri príležitosti podujatí k SDR 2018, sa uskutoční celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov v Piešťanoch,“ dodáva J. Dobšovičová Černáková.

Liga proti reumatizmu SR je moderné pacientske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Má 15 miestnych pobočiek a 2 špecializované kluby. Pre mladšiu generáciu reumatikov a deti Klub Kĺbik a pre pacientov s lupusom Klub Motýlik. Bola založená 22.10.1990 a sídli v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Jej hlavné ciele sú: pomoc pacientom s reumatickými ochoreniami, propagácia zdravého životného štýlu, pomáhať aj rodinným príslušníkom a priateľom, informovať o možnostiach modernej diagnostiky a liečby a pôsobiť v oblasti prevencie zdravotných a sociálnych dôsledkov reumatických ochorení.

Zdroj: PR Servis, Foto: archív