Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Dajte košom leukémii

Napísal dňa 31. október 2018

Deň chronickej myelocytovej leukémie si už po jedenásty krát pripomínajú pacienti po celom svete.

Svetový deň chronickej myelocytovej leukémie (CML) sme si pripomenuli už pred mesiacom. Kampaň na podporu povedomia o CML ale priebežne realizujú súčinne organizátori z pacientskych združení na celom svete, s podporou medzinárodného združenia pacientskych organizácií CML Advocates Network. Na Slovensku aktivity vyvrcholia športovo zábavným podujatím pre pacientov, lekárov a verejnosť pod názvom Daj košom leukémii. Čo by ste mali o tomto ochorení vedieť?

Chronická myelocytová leukémia (CML)

Čo je CML?

Chronická myelocytová leukémia (CML) je zhubné ochorenie spôsobujúce abnormálne rozmnoženie bielych krviniek, ktoré ale nie sú schopné adekvátne plniť svoju funkciu. V kostnej dreni dôjde k zmene genetického materiálu kmeňovej bunky, čo spôsobí vznik abnormálneho chromozómu, tzv. Philadelphia (Ph) chromozómu. Cieľ liečby je zastaviť množenie a znížiť celkový počet rakovinových buniek na najnižšiu možnú úroveň v čo najkratšom čase.

Aký je výskyt leukémie?

Leukémia tvorí relatívne malé percento z nádorových ochorení. Medzi najčastejšie onkologické ochorenia patria nádory hrubého čreva, pľúc a u žien prsníka. Leukémia tvorí približne 2,2 % z celkového výskytu onkologických ochorení, pričom na Slovensku ročne ochorie približne 450 ľudí na rôzne typy leukémie.

woman getting ultrasound of a thyroid from doctor

Aká je epidemiológia?

CML sa štatistiky častejšie vyskytuje u mužov než u žien, avšak klinický priebeh je u oboch pohlaví podobný. Deti na tento typ leukémie ochorejú len výnimočne. Pacientom ochorenie zvyčajne diagnostikujú vo veku okolo 55 až 60 rokov. CML tvorí približne 15 % všetkých prípadov leukémie u dospelých, celosvetovo postihuje 1,5 milióna ľudí. Na Slovensku tvorí CML jednu pätinu zo všetkých leukémií. Celkovo u nás trpí na toto ochorenie približne 600 pacientov. Ročne u nás pribudne asi 60 nových prípadov, v susedných Čechách 150.

Aké sú príznaky ochorenia CML ?

  • Únava, ktorá neodznie. Dôvodom je nízky počet červených krviniek v krvi.
  • Pocit plnosti. Aj po zjedení malého množstva, sa človek cíti plný. Dôvodom je zväčšená slezina.
  • Bolesť brucha alebo pocit plného brucha.
  • Strata hmotnosti.
  • Horúčka.
  • Bolesť pod rebrami na ľavej strane spôsobená zväčšenou slezinou.
  • Bolesť kostí.

Aké štádiá má CML?

Ochorenie počas svojho vývoja prechádza rôznymi štádiami – chronickým, zrýchleným a akútnym štádiom.

V chronickom štádiu obsahujú vzorky krvi a kostnej drene menej ako 5% leukemických nezrelých buniek a promyelocytov, čiže buniek medzi blastami a zrelými myelocytmi.

Do zrýchleného štádia sa choroba dostáva, keď sa bunky CML väčšmi zmenia a rýchlejšie rastú. Periférna krv a kostná dreň už obsahujú viac ako 5, ale menej ako 30% blastov. Často sa dajú pozorovať aj ďalšie cytogenetické zmeny.

Keď krv a kostná dreň obsahujú viac ako 30% blastov, hovoríme o akútnom štádiu a kríze. Pacient trpí horúčkami, potením, slabosťou, bolesťami kĺbov a kostí, chudne, zväčšuje sa mu slezina i pečeň. Periférnu krv zaplnia početné blasty a počet krvných platničiek sa dramaticky zníži.

Aká je liečba?

Pacienti, ktorým pred 20 rokmi diagnostikovali chronickú myelocyovú leukémiu (CML), nemali pred sebou veľmi priaznivý výhľad. Ochorenie obyčajne sprevádzalo vyradenie z pracovného a spoločenského života, podporná liečba interferónmi alebo náročná transplantácia kostnej drene, obe s neistým výsledkom. Len necelá tretina pacientov prežívala viac ako päť rokov.

V roku 1998 však nastal prelom v liečbe CML, keď sa vedcom podarilo vyvinúť inovatívnu biologickú liečbu a po náročných klinických skúšaniach prišiel na trh liek, ktorý znamenal zásadný obrat v liečbe CML. Za pokrok, ktorý priniesol v medicíne získal viaceré z najprestížnejších ocenení Prix Galien, ktoré sa dajú prirovnať k oceneniu Oskar vo filmovom priemysle.

Pacientom zrazu stačila jedna tabletka denne, ktorá im umožnila žiť mnohé roky plnohodnotného života. Mohli ďalej pracovať, venovať sa rodine a svojim záujmom. Budúcnosť liečby pacientov s CML vyzerá ešte zaujímavejšie. Výsledky viacerých medzinárodných štúdií aktuálne prinášajú správy o možnosti ukončiť liečbu CML tým pacientom, ktorí majú dlhodobo dobré výsledky liečby. A aj keď ukončenie terapie nie je možné u všetkých pacientov s diagnózou CML, pozitívne výsledky štúdií predstavujú zásadný prelom v liečbe onkologických ochorení.

Disciplína pacientov je prvoradým predpokladom úspešnej liečby

Predpokladom na dosahovanie optimálnych výsledkov liečby je, samozrejme, dodržiavanie dávkovania a odporúčaní lekára. Aj v prípade CML platí, že pokiaľ ochorenie nebolí a pacient nepociťuje žiadne ťažkosti, často sa stáva, že liečbu zanedbáva, z rôznych dôvodov ju vynecháva alebo na ňu jednoducho zabúda. Potvrdili to aj výsledky medzinárodného prieskumu pacientskej organizácie CML Advocates Network, do ktorého sa zapojilo 2546 respondentov zo 79 krajín vrátane Slovenska. Viac ako polovica z nich priznala, že náhodne vynechala svoju dávku a takmer 20 % to spravilo vedome. Dôležitým odkazom pre pacientov preto ostáva: ani tá najlepšie liečba nedokáže pomôcť bez toho, aby ju pacienti užívali podľa pokynov svojho ošetrujúceho lekára.

Zdroj: PR servis, www.cmllife.sk, Foto: archív