Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Cukrovka a zrak

Napísal dňa 22. november 2018

Jedna z piatich najčastejších príčin straty zraku.

V súčasnosti patrí diabetes mellitus, ako sa odborne cukrovka nazýva, medzi najčastejšie sa vyskytujúce a finančne najnáročnejšie chronické ochorenia.

Vplyvom súčasného životného štýlu ju mnohí odborníci považujú za pandémiu nového milénia. Život s ňou ľahký nie je, často má trpkú chuť a dokáže zmeniť aj pohľad na svet. Doslova.

Toto ochorenie nepatrí medzi tie vyberavé. Postihuje deti, dospelých aj seniorov. Mužov i ženy. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií ide o metabolické ochorenie, pri ktorom sa v tele neprodukuje potrebné množstvo inzulínu, prípadne sa netvorí vôbec, alebo inzulín neplní svoju funkciu v jednotlivých tkanivách. Tak nedochádza k premene cukrov, ale narušené je aj spracovanie bielkovín, tukov, minerálnych látok a podobne. Cukor negatívne vplýva na naše cievy, s čím je spojený aj rad ďalších závažných pridružených ochorení. Poškodený môže byť kardiovaskulárny systém, tráviaca sústava, vylučovacia sústava, ale tiež náš zrak.

table-3289262_1280

Podľa údajov z Ročného výkazu o činnosti diabetologických ambulancií počet ľudí s cukrovkou prudko stúpa. Pre ilustráciu, v roku 2000 sme u nás evidovali 256 138 pacientov. V roku 2014 ich už bolo 339 419.

Ak cievy, tak aj v očiach

Cukry sú pre náš organizmus dôležité. No iba v tom prípade, ak ich vie správne spracovať a premeniť ich na potrebnú energiu. V opačnom prípade výrazne ohrozujú fungovanie našich ciev. Aj tých, ktoré sa nachádzajú v orgánoch zraku. Málokto vie, že cukrovka, konkrétne diabetická retinopatia, patrí medzi päť najčastejších príčin slepoty vo svete. Zákerná je v tom, že si jej prvotné príznaky spočiatku vôbec nemusíme všimnúť. Nebolí a nie vždy zhoršuje videnie. Preto by mali diabetickí pacienti pravidelne navštevovať očného lekára, a to aspoň raz ročne. Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia. K zhoršovaniu zrakovej ostrosti dochádza až v pokročilejších štádiách ochorenia,“ prezradil primár očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Radovan Piovarči.

S liečbou je potrebné začať hneď pri zistení prvotných zmien, teda ešte predtým ako sa videnie zhorší. V prvotnom štádiu sa pristupuje k laserovému ošetreniu sietnice a to na základe výsledkov OCT (optická koherenčná tomografia) a FAG (kontrastné vyšetrenie sietnice). Laser sa používa opakovane až do stabilizácie ochorenia. Pozitívne výsledky sú často evidované už počas prvej fázy liečby, pričom nedochádza k ďalšiemu zhoršovaniu videnia. V opačnom prípade je potrebný invazívnejší prístup. Aplikácia liečiva injekčne priamo do oka. V prípade rozvinutých komplikácií s novotvorbou cievkrvácaním do sklovca sa pacient nevyhne operačnému zákroku, ktorý s nazýva vitrektomia.

Možnosti liečby pokročilých diabetických zmien v oku sú obmedzené, a preto odborníci odporúčajú nezabúdať na prevenciu, ktorou možno riziko progresie tohto ochorenia do určitej miery zmierniť. Ohrození sú pacienti s kardiovaskulárnymi problémami, fajčiari a jedinci so zlou životosprávou. Preventívne očné prehliadky majú svoj preukázateľný význam. Nepodceňujme ich, veď zrak je naším najdôležitejším zmyslom.

Zdroj: PR servis, Foto: archív