Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Rozdiely medzi diabetológmi

Napísal dňa 7. november 2018

Štúdia odhalila rozdiely medzi diabetológmi – nie všetci pristupujú k liečbe rovnako.

Štúdia „Faktory súvisiace s variabilitou frekvencie vyšetrovania HbA1c“, ktorú spracovala zdravotná poisťovňa Dôvera, ukázala, že niektorí diabetológovia by mohli liečiť aj lepšie.

Meranie glykovaného hemoglobínu, pomocou ktorého sa dá určiť stav pacientovej cukrovky, by mali robiť minimálne raz za rok, u pacientov s neuspokojivými hodnotami dva až štyrikrát ročne.

V skutočnosti sú medzi lekármi aj takí, čo toto vyšetrenie svojim pacientom neurobili ani raz za dva roky. Len polovica lekárov za rok vyšetrila glykovaný hemoglobín takmer všetkým svojim pacientom. Tretina tak urobila u troch štvrtín svojich pacientov. Zvyšok lekárov dokonca ešte menšiemu počtu pacientov.

table-3289262_1280

Dôvera zverejnila závery svojej štúdie „Faktory súvisiace s variabilitou frekvencie vyšetrovania HbA1c“ na 54. Diabetologických dňoch v Luhačoviciach a XXVIII. diabetologických dňoch s medzinárodnou účasťou v Bratislave.

Chceli sme diabetológom ukázať porovnanie sa s celoslovenským priemerom a s priemerom lekárov v programe DôveraPomáha diabetikom a zároveň ich motivovať k dodržiavaniu odporúčanej liečby. Ukázalo sa, že diabetológovia zapojení do nášho programu merajú glykovaný hemoglobín častejšie ako tí lekári, ktorí v našom programe nie sú,“ konštatuje spoluautor štúdie, projektový manažér Dôvery Roman Mužik.

Veríme, že diabetológovia, ktorí sa pridržiavajú štandardov, nepoľavia vo svojej práci a ostatní, naopak, prehodnotia na základe našej štúdie svoj prístup k meraniu glykovaného hemoglobínu. Bude to len a len na osoh pacientom. Chceme, aby nás lekári vnímali nie ako represívny, ale najmä ako konzultačný subjekt,” dodal.
U viac ako 95% svojich pacientov vyšetrilo HbA1c 51% lekárov (n=129), u 95 až 75 % svojich pacientov vyšetrilo HbA1c 38 % lekárov (n=97) a u menej ako 75% svojich pacientov 11% lekárov (n=28) (Graf 1). 19 lekárov (7,5%) dokonca nevyšetrilo HbA1c ani raz za 2 roky u minimálne 25% svojich pacientov.

Hladinu HbA1c vyšetria lekári pacientom v priemere 1,75-krát za rok. Frekvencia vyšetrovania HbA1c sa medzi diabetológmi líši podľa typu liečby, akú má pacient predpísanú, z akého je lekár regiónu a aj podľa toho, koľko má diabetológ rokov.

Základné zistenia štúdie:

  • aspoň raz ročne má odmeraný glykovaný hemoglobín 86 % pacientov s diabetom
  • najlepšie si vedú lekári v Bratislavskom kraji, výrazne prepadá Banskobystrický kraj
  • s rastúcim vekom diabetológa, klesá frekvencia merania glykovaného hemoglobínu (podľa
    odporúčaní liečia častejšie mladší diabetológovia)
  • mladším pacientom merajú lekári HbA1c častejšie
  • nadpriemerne často sa merania robia nezaopatreným deťom a podpriemerne zas osobám,
    ktoré poberajú rodičovský príspevok alebo dávku v hmotnej núdzi
  • lekári zapojení do programu DôveraPomáha diabetikom zlepšujú svoj prístup rýchlejšie, než lekári, ktorí v programe nie sú

Čo je glykovaný hemoglobín?

Je to niečo ako pamäť cukrovky. Jeho hodnota ukazuje, akú vysokú hladinu cukru v krvi mal diabetik za posledné tri mesiace. Glukóza sa v krvi viaže na určité miesta hemoglobínu (červeného krvného farbiva) a ostáva s ním trvalo spojená. Hemoglobín s naviazanou glukózou = glykovaný hemoglobín. Čím je viac glukózy v krvi (čím je vyššia glykémia), tým viac sa viaže na hemoglobín a percento glykovaného hemoglobínu je vyššie. Životnosť červených krviniek, a teda aj hemoglobínu, je zhruba tri mesiace, preto glykovaný hemoglobín môžeme obrazne nazvať aj pamäťou cukrovky. Ide o dôležitú informáciu pre lekára, mnohí diabetici sú totiž vynaliezaví. Niekoľko dní pred kontrolou u diabetológa dodržujú diétu a režimové opatrenia (alebo pijú veľa šťavy z kyslej kapusty a jedia kyslé),
vďaka čomu majú potom pri kontrole nižšiu glykémiu. Glykovaný hemoglobín sa však takto oklamať nedá, ten nedisciplinovaného pacienta prezradí.

Zdroj: Dovera.sk, Foto: archív