Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Pomocník pre pacientov

Napísal dňa 4. december 2018

Technológie môžu byť nenahraditeľným pomocníkom pre pacientov.

Digitálne technológie môžu pomôcť pacientom s chronickým ochorením pri manažovaní ich ochorenia, ako aj pri vzdelávaní. Zhodli sa na tom účastníci Európskeho summitu o inováciách pre pacientov (European Patients Innovation Summit, EPIS) 2018, ktorý zorganizovala spoločnosť Novartis. Do virtuálnej diskusie sa zapojili zástupcovia pacientskych združení z 15 krajín Európy, vrátane pacientov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sa zišli v Bratislave.

Pacienti na samite hovorili o tom, ktoré technológie majú najväčší potenciál zlepšiť život chronicky chorých pacientov. Pomôcť im môžu zdieľané informácie lekármi v rámci elektronického zdravotníctva, či aplikácie zaznamenávajúce zdravotný stav pacienta. Privítali by aj platformu, kde by pacienti mohli online komunikovať s lekármi alebo zariadenia, ktoré by im umožnili viesť samostatnejší život. Na Slovensku i v Čechách by pacienti uvítali aplikáciu, ktorá by im podľa vyhodnotenia ich zdravotného stavu, konkrétnych hodnôt, navrhovala úpravu životného štýlu, pripomenula im, kedy si majú vziať tabletku, alebo hravou formou edukovala o ich chorobe.

Two Doctors Talking As They Walk Through Modern Hospital

O tom, ako technológie už dnes ovplyvňujú život pacientom, ale aj o tom, čo sa ešte len pripravuje prednášal v slovensko-českom hube doc. RNDr. Pavol Vitovič PhD, prednosta Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty UK. Inovatívne technológie sú dnes nenahraditeľným pomocníkom v zdravotníctve, a to počnúc vzdelávaním budúcich lekárov, tréningom ich medicínskych, ale aj komunikačných zručností, až po inovácie zamerané na zlepšenie života samotných pacientov, zhrnul doc. Vitovič. Pacientom o. i. priblížil, ako môže napríklad 3D medicínska tlač zlepšiť predoperačné plánovanie alebo ako tlač polymérnych matríc pomôže v prípade regeneratívnej medicíny.

Predstavitelia pacientskych organizácií v rámci slovensko-českého hubu diskutovali aj o najdôležitejších krokoch, ktorými môžu pacientske skupiny podporiť rozšírenie digitálnych technológií. Za kľúčové aktivity považujú vzdelávanie zdravotníkov v oblasti chápania potrieb pacientov, online hodnotenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pacientmi, ako aj zlepšenie digitálnych zručností pacientskych organizácií.

Zdroj: European Patient Innovation Summit (EPIS), Foto: archív