Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Výmena bedrového kĺbu

Napísal dňa 3. jún 2019

Operácia je iba polovica úspechu.

Náročná ortopedická operácia – výmena bedrového kĺbu – je zásadným zásahom do života pacienta. Jeho kvalita sa potom môže výrazne zlepšiť. Treba však splniť niekoľko podmienok. Tou najdôležitejšou je dobrá rehabilitácia – pred operáciou aj po nej.

Totálna edoprotéza, teda výmena bedrového kĺbu je podľa ortopédov vždy až posledným riešením v prípade vážneho poškodenia alebo opotrebovania chrupavky s následným narušením kosti. K výmene kĺbu pristúpime až po vyčerpaní všetkých liečebných možností a vtedy, keď je zrejmé, že pacientovi operáciou zlepším kvalitu jeho života,“ hovorí MUDr. Tomáš Jakubík zo špecializovanej nemocnice v odbore ortopédia, Clinica Orthopedica. Samozrejme, vždy pod podmienkou, že sa pacient dostal naozaj k špecialistovi a bol liečený adekvátne. Tíšenie bolesti tabletkami nie je tou najšťastnejšou cestou.

Rehabilitačná príprava

Výmena bedrového kĺbu je náročný operačný zákrok, kedy sa nahrádza celý poškodený kĺb titánovou náhradou. Tá je zložená z dvoch častí, z jamky a hlavičky, bezprostredne po operácii preto môže hroziť vykĺbenie. O to významnejšia je potreba správnej rehabilitácie a edukácia, ako sa hýbať a ako s operovanou nohou pohybovať. Všetko pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta.

iStock_sport je zdravie

Správna rehabilitácia po totálnej endoprotéze je absolútne nevyhnutá, no rád by som podotkol, že rovnako dôležitá je aj predoperačná rehabilitácia,“ hovorí fyzioterapeut Mgr. Martin Skladan, fyzioterapeut zo špecializovanej Spine Clinic. Výmena kĺbu je totiž pomerne náročná a invazívna operácia, po ktorej nasleduje dlhá doba regenerácie a rekonvalescencie. Svalstvo má však tendenciu rýchlo atrofovať, chabnúť a človek po takejto operácií je zo začiatku slabý a trvá mu dlhší čas, kým opäť posilní svalstvo do stavu ako pred operáciou. No keď si svalstvo posilní predoperačne, je šanca menšej atrofie aj šanca rýchlejšej regenerácie.

Operácia sa podarila

Bezprostredne po operácii je pacient pochopiteľne ubolený a hrozí mu zvýšené riziko embólie. Preto je nutné vždy aplikovať podkožné injekcie na riedenie krvi a užívať lieky na liečenie opuchu a tlmenie bolesti, prízvukuje ortopéd T. Jakubík.

Ďalšou nutnosťou je rehabilitácia, ktorou by sa malo začať čo najskôr po operácii. Väčšinou sa začína s ambulantnou formou rehabilitácie po dvoch týždňoch, kedy sú už vybraté stehy. No ak je operácia náročnejšia, odporúča sa začať až po šiestich týždňoch, kedy sa zahoja mäkké tkanivá,“ vysvetľuje fyzioterapeut M. Skladan. Prvé úkony by mali byť postupné posilňovanie svalstva celej operovanej dolnej končatiny, od prstov až po bedrový kĺb. Začína sa ľahšími izometrickými cvičeniami a s odstupom dní a bolesti postupne pridávame náročnejšie cviky aj cviky zamerané na zväčšovanie hybnosti v operovanom kĺbe. Samozrejmosťou je polohovanie operovanej končatiny v osovom postavení, chladenie rany a nácvik sedu a chôdze s pomocou opory dvoch francúzskych bariel.

V najlepších rukách

Niektoré moderné zariadenia dnes ponúkajú po totálnej endoprotéze aj rehabilitačné pobyty. Ich výhodou je nielen to, že pacient sa bez potreby akéhokoľvek transportu – čo býva po takejto operácii problém – môže pod odborným vedením maximálne rehabilitovať, ale medicínsky vzdelaný personál dokáže aj správne ošetrovať pooperačné rany, stehy a jazvy. V týchto pobytoch vidím význam a to nielen v tom, že pacient bude počas pobytu rehabilitovať tak často, ako sa len dá a s pomocou fyzioterapeuta. To významne zvyšuje šance, že sa jeho funkčný stav zlepší rýchlejšie a zároveň sa dokonale naučí cviky a všetky pohybové návyky pre ďalšiu rekonvalescenciu v domácom prostredí,“ pritakáva odborník zo Spine Clinic.

Týždne až mesiace

Do šiestich týždňov po operácii sa zahoja mäkké tkanivá okolo kĺbu. Pacient v tomto čase nesmie končatinu zaťažovať naplno a chodiť by mal s dvoma francúzskymi barlami. V tejto fáze sa pri rehabilitácii riadime pocitmi pacienta, cvičíme toľko a tak, aby boli cviky pre pacienta komfortne a hlavne bez bolesti, vysvetľuje priebeh rehabilitácie M. Skladan. Po uplynutí tohto obdobia môže pacient odložiť barlu na operovanej strane a stále viac nohu namáhať. Ďalšia rehabilitácia môže trvať aj pol roka a je zameraná jednak na dosiahnutie plnej hybnosti, ktorú dovolí nový kĺb, jednak na maximálne možné posilnenie svalstva a samozrejme na reedukáciu správnej chôdze. Trvanie rehabilitácie je vždy individuálne, ale približne po pol roku môže pacient chodiť samostatne bez bariel.

Z dlhodobého hľadiska sa pacientom odporúča udržať si optimálnu telesnú hmotnosť, primerane sa hýbať a športovať – ideálny je mierny rekreačný pohyb vo vode alebo na bicykli a v prípade akejkoľvek infekcie sa odporúča okamžite začať liečbu, aby sa zápal krvnou cestou nedostal k implantátu.

Zdroj: PR servis, Foto: archív