Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Inovatívne možnosti liečby psoriázy

Napísal dňa 24. júl 2019

Liečba psoriázy dosiahla za posledných pätnásť rokov veľký pokrok.

Na trhu vznikli nové účinné lieky, ktoré výrazne pomáhajú psoriatikom liečiť toto náročné ochorenie. Biologická liečba v injekčnej forme a moderná tabletková liečba predstavujú v súčasnosti jedny z najmodernejších terapeutických trendov v humánnej medicíne a pre pacientov so psoriázou znamenajú novú nádej.

Obe sa navzájom líšia z viacerých hľadísk, preto si pacient s lekárom môžu vybrať tú, ktorá je pre pacienta najprimeranejšia. Aby ste mali základné informácie o moderných možnostiach liečby psoriázy, ponúkame vám stručný popis oboch inovatívnych liečebných postupov. Tie vám pomôžu, keď budete s lekárom nastavovať vašu novú liečbu.

Biologická liečba

Biologiká sú veľké molekuly bielkovinovej podstaty, ktoré sa vyrábajú metódou génového inžinierstva. Takmer vo všetkých prípadoch ide o podkožne podávané injekcie či perá, ktoré si zvyčajne podáva samotný pacient doma v rôznom časovom intervale v závislosti od preparátu (každých 1 12 týždňov). Liečba je nielen pohodlná, ale aj veľmi dobre a dlhodobo účinná. Jedným z najpodstatnejších parametrov je, že je aj relatívne bezpečná,“ hovorí MUDr. Peter Kozub, PhD., primár Dermatovenerologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

girl-1246525_960_720

Keďže sa liečba nemôže pri niektorých chorobách nasadiť, jej predpísaniu predchádzajú viaceré vyšetrenia a odbery – ako napríklad vyšetrenie na možné infekcie, vyšetrenie na TBC a iné. Ich cieľom je zmonitorovanie stavu pacienta, aby mohol lekár zhodnotiť spôsobilosť pacienta na túto liečbu v súvislosti s inými ochoreniami. Biologická liečba sa nasadzuje len v prípade stredne ťažkej a ťažkej psoriázy, kedy musia byť vyčerpané všetky dostupné možnosti liečby (lokálna terapia, iná systémová terapia, fototerapia) a prejavy psoriázy napriek tomu stále pretrvávajú. Táto terapia je viazaná na špeciálne centrá biologickej liečby.

Moderná tabletková liečba

Ďalšou modernou terapiou je tabletková liečba. Jej látky selektívne zasahujú do zápalových buniek, pričom ale zachovávajú jej ochranné vlastnosti. Priamo v bunke upravujú produkciu prozápalových a protizápalových látok, ide teda o komplexnejší účinok na prebiehajúci zápal v organizme, vysvetľuje prednostka Dermatovenerologickej kliniky v Bratislave prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. Liečivá sú určené na liečbu stredne ťažkej ložiskovej psoriázy a psoriatickej artritídy u dospelých. Táto liečba pôsobí priamo v bunkách organizmu, neovplyvňuje celkovú imunitu pacienta ani nevplýva negatívne na metabolizmus a jednotlivé životne dôležité orgány,“ dodáva prof. Šimaljaková.

Keďže liečba nepotláča imunitný systém, len reguluje zápalové pochody v organizme, je vhodná aj pre pacientov, u ktorých nesmie byť biologická liečba z rôznych dôvodov podávaná. Do tejto skupiny patria napríklad onkologickí pacienti, ktorých organizmus by nezvládol pridanú náročnú terapiu. Dôkazom toho, že liečba je šetrná k orgánom v tele pacienta, je aj skutočnosť, že pred ani počas liečby nie je potrebné robiť žiadne vyšetrenia.

Kampaň Vzopri sa psoriáze cieľom kampane je motivovať neliečených psoriatikov k tomu, aby navštívili svojho dermatológa a informovali sa o moderných možnostiach liečby psoriázy, medzi ktoré patria inovatívna tabletková liečba i biologická liečba. Ľubica Bergmannová, viceprezidentka Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, uviedla: „V našej organizácii máme viac ako 1 500 členov. Poznám tak veľa príbehov pacientov, ktorým sa neliečené ochorenie zhoršilo. Rozhodli sme sa preto urobiť kampaň Vzopri sa psoriáze, v ktorej motivujeme pacientov k opätovnej liečbe, pretože vieme, že liečená psoriáza pomáha pacientom žiť kvalitnejší život. To je jedným z cieľov našej spoločnosti – chceme, aby sa psoriatici nevzdávali liečby, pretože aj so psoriázou sa dá žiť plnohodnotný život.“ Viac informácií o kampani: www.vzoprisapsoriaze.sk

Zdroj: PR servis, Foto: archív